Продуктов каталог

Fugenmörtel


Варо-циментов строителен разтвор

Област на приложение

За зидария от тухли и естествен камък

За фуги от 8-30 mm

Като първоначално фугиране или за ремонт на фуги

Характеристика

Висококачествени свързващи вещества

Ниско съдържание на свободни алкали

Добра адхезия към ръбовете

възможност за тониране

възможност за хидрофобност, при запитване

μ-Wert: ок. 15

Възможност за различна зърнометрия фина (1,0): ок. 1,0 mm средна (2,0): ca. 2,0 mm

Fugenmörtel мек: якост на напор след 28 дни: > 5 N/mm²

Fugenmörtel нормал: якост на напор след 28 дни: > 10 N/mm²

Техническа информация

Technisches Merkblatt

Sicherheitsdatenblatt

Technical sheet

Техническое описание

Сертификати от изпитвания

Zertifikat