Продуктов каталог

Fachwerk Oberputz


Минерална горна мазилка за системите на Remmers за "фахверк".

Област на приложение

Горна мазилка за системите на Remmers за "фахверк"

Специално за саниране и ремонт на ремонт и защита на паметниците на културата 

Характеристика

Дифизионно отворена

Капилярно активна

Съдържание на въздушни пари: 20 Vol.-%

За еднослойно нанасяне с дебелина от 10-20 mm

Свързващо вещество: вар (NHL и CL 90)

Плътност на пресния разтвор: ок. 1,8 kg/dm³

Якост на напор (28 дни): ок. 4 N/mm²

Клас на строителния материал A1, негорим

Техническа характеристика

Technisches Merkblatt

Sicherheitsdatenblatt