Продуктов каталог

SLP 50 N


Калциево-Силикатна изолационна плоскост за вътрешни стени. тесни пространства. Енергийно саниране на сгради.

Област на приложение

За подобряване на термичната характеристика на обитаемите пространства и повишаване на комфорта

Специално за приложение при нападение от плесенни гъби, като последица от топлинни мостове или неподходящи изолационни системи

При образуване на конденз във или върху стената или увреждания като гниене от дървесината на фахверка, корозия от арматурата, неприятна миризма, влажни петна и др.

 Характеристика

Топлоизолационни свойства

Спира плесените

Много висока капилярност

Дифузионно отворена

Безопасна за околната среда

Размери: Дебелина на плоскостта 50 mm, Дължина ок. 755 mm, Широчина ок. 1000 mm   

Плътност: ок. 360 kg/m³

Порьозност: ок. 84 Vol.-%

Топлопроводимост: ок. 0,0626 W/(m*K)

Дифузия на водни пари: 05/50μ = 4,6

Водопоглъщаемост: ок. 77 kg/(m²*h0,5)

Якост на напор: ca. 1,6 N/mm²

Клас строителни материали: A1 негорим

Техническа информация

Technisches Merkblatt

Сертификати от изпитвания

Untersuchungsbericht MPA