Продуктов каталог

Salzspeicherputz


Изравняваща и пореста основна мазилка с екстремно висок капацитет за складиране на соли.

Област на приложение

За изравняване на силно неравни основи за последващо нанасяне на мазилка

Като долна мазилка, съхранява солите от влажни и натоварени със соли основи

За запълване на фуги и изравняване на места с цъфтежи, както и като строителен разтвор за предварителен шприц при силно увредена зидария

Характеристика

Висока способност за складиране на солите поради големия обем на капилярно активни пори

Дълготрайна устойчивост в системата със саниращи мазилки

Свързващо вещество с висока сулфатоустойчивост

Висока адхезия

Съпротивление на дифузията на водни пари: <= 18

Капилярна поглъщаемост

Дълбочина на проникване на водата:  h > 5 mm

Група мазилки CS II

Клас строителни материали  A1

Техническа информация

Technisches Merkblatt

Sicherheitsdatenblatt

Сертификати от изпитвания

EG-Konformitätserklärung

Überwachungszertifikat

WTA-Logo