Продуктов каталог

Restauriermörtel SK


Готов за нанасяне сух строителен разтвор на минерална основа Remmers Restauriermörtel SK Artikel-Nr. 0591-0593: Якост мек < 8 N/mm² Artikel-Nr. 0597-0599: Якост нормален < 13 N/mm²

Област на приложение

Remmers Restauriermörtel SK е подходящ за репрофилиране на оригиналното състояние на изветрени варовикови пясчници, тухла и бетон. Remmers Restauriermörtel SK се използва най-вече при запълване на материала в малки обеми. При различните цветови варианти на пясъчниците или тухлите може да се положи мостра. 

Характеристика

Remmers Restauriermörtel SK е готов за употреба сух строителен разтвор, който се състои от минералнисуровини (свързващи вещества и добавки). Подходящ е за изтегляне от нула. Физичните характеристики съответстват на изискванията за възможно най-ниско напрежение.  Remmers Restauriermörtel SK е елемент на системите на Remmers от реставриращи разтвори с 2 нива на заздравяване и съответства на изискванията, описани в ръководството за консервиране на камък на проф. Снетлаге. Зърнометрията на добавките съответства на варовиковите пясъчници с фина зърнометрия. Възможност за модифициране в зависимост със спецификата на основата: фин и груб зърнометричен състав. Фина зърнометрия < 0,2 mm, средна < 0,5 mm, груба < 2 mm. При желание материалът може да е с хидрофобни качества. 

Техническа информация

Technisches Merkblatt

Sicherheitsdatenblatt

Technical sheet

Техническое описание