Продуктов каталог

Fugenmörtel ECC


Минерален строителен разтвор за фуги, подобрен с епоксидна смола.

Област на приложение

За фугиране на зидария от естествен камък 

При зидария с повишено динамично натоварване 

Характеристика

Висококачествени свързващи вещества 

Висока адхезия към ръбовете 

Дълготрайно сцепление 

Пропоскливост на водни пари

Якост на напор след 28 дни: >10 N/mm²

Техническа информация

Technisches Merkblatt

<td width="25" style="PADDING-BOTTOM: 2px; PADDING-LEFT: 2px; PADDING-RIGHT: 2px; PADDING-TOP: 2px"></td></td><//td></td><//td><//td></td><//td><//td><//td></td><//td><//td><//td><//td></td><//td><//td><//td><//td><//td></td><//td><//td><//td><//td><//td><//td><td></td></td><//td></td><//td><//td></td><//td><//td><//td></td><//td><//td><//td><//td></td><//td><//td><//td><//td><//td>Sicherheitsdatenblatt Komponente A</td><//td><//td><//td><//td><//td><//td>

Sicherheitsdatenblatt Komponente B