Продуктов каталог

Schimmel-Sanierputz


Капилярно активна мазилка.

Област на приложение

За ремонт на вътрешни стени засегнати от плесенни гъби

В жилищни помещения, възпрепиятства процесите на конденз

За ремонт, обновяване и саниране на влажни вътрешни стени при старо и ново строителство, исторически сгради и паметници на културата.

Поради топлоизолационните си свойства е особено подходяща за подобрeния при реконструкция на жилищтни помещения

Характеристика

Спомага за по-доброто изсъхване

Капилярно активна

Дифузионно отворена

Развитието на спори се предотвратява, поради редукцията на влага на повърхността

Коеф. на топлоизолация ок. 0,15 W/(m*K)

Подобрява климата в помещението чрез прием на влагата от въздуха и повишаване на температурата на повърхността на стената

Устойчива на сулфати

Дебелина на слоя от 20 до 50 mm за една ръка

Добра обработка

Ниска повърхностна маса

Зърнометрия: до ок. 2 mm

Капилярна водопоглъщаемост: > 1 kg/m²

Съпротивление на дифузията на водни пари:μ < 8

Якост на напор:  > 1 N/mm²

Клас строителни материали A 1: негорим

Техническа информация

Technisches Merkblatt

Sicherheitsdatenblatt

Сертификати от изпитвания

EG-Konformitätserklärung