Продуктов каталог

Schimmel-Sanierspachtel


Минерална шпакловка и фина мазилка.

Област на приложение

За изглаждане на Schimmel-Sanierputz и плоскостите за саниране SLP N

За създаване на фина, затворена повърхност, върху която може да се боядисва и да се полагат тапети. За вътрешни помещения.

Характеристика

Капилярно активна и дифузионно отворена

Не се влияе от влагата

Висока степен на гладкост и адхезия

Зърнометрия: до ок. 0,5 mm

Дебелина на слоя до 2 mm за една ръка 

Възможност за полагане без грундиране

w24 стойност: > 1 kg/(m²*h0,5)

Съпротивление на дифузията на водни пари: μ < 10

Якост на напор: < 2,5 N/m²

Клас строителни материали A1: негорим

Техническа информация

Technisches Merkblatt

Sicherheitsdatenblatt