Продуктов каталог

Funcosil SL


Безцветна, хидрофобизираща импрегнация за варовиков пясъчник.

Област на приложение

За хидрофобизираща импрегнация на порьозни, минерални строителни материали, предимно за естествени камъни със съдържание на варовик 

Характеристика

Водоотблъскваща способност

Отворена за дифузията на водни пари

Много добро проникване

Спестява се енергия поради намаляване на топлопроводимостта

Редуцира склонността към замърсяване

Редуцира склонността към позеленяване

Устойчивост на UV-лъчите, светлината и климатичните условия

Резистентност на въздействието на алкали

Точка на възпламеняване: ок. 40 °C

Дълготрайност: > 20 години доказана ефективност 

Техническа информация

Техническа карта

Technisches Merkblatt

Sicherheitsdatenblatt

Technical sheet

Техническое описание