Продуктов каталог

Grundputz


Изравняваща, пореста мазилка, съответства на WTA.

Област на приложение

За изравняване на силно неравни основи за последващо нанасяне на мазилка

Като долна мазилка, съхранява солите от влажни и натоварени със соли основи

Характеристика

Висока способност за складиране на солите поради големия обем на капилярно активни пори

Дълготрайна устойчивост в системата със саниращи мазилки

Дебелина на слоя от 10 до 40 mm за една ръка

Възможност за полагане с машина

Висока устойчивост

Лека обработка и оформяне на повърхността

Свързващо вещество с висока сулфатоустойчивост

Капилярна поглъщаемост

Дълбочина на проникване на водата: h > 5 mm

Порьозност: > 50 Vol.%

Съпротивление на дифузията на водни пари: < 18

Якост на напор-съответства на CS III

Клас строителни материали A1

Техническа информация

Technisches Merkblatt

Sicherheitsdatenblatt

Technical sheet

Техническое описание

Сертификати от изпитвания

WTA-Logo

EG-Konformitätserklärung