Продуктов каталог

Restauriermörtel


Минерален строителен разтвор за попълване на камъни.

Област на приложение

За реставриране, попълване и репрофелиране на минерални основи като естествен камък, тухла, бетон.

За репродукция на елементи чрез отпечатък. 

Характеристика

Висококачествени свързващи вещества.

Ниско съдържание на свободни алкали.

Добра адхезия към ръбовете.

Почти без напрежение.

Възможност за доставка на три фракции: фина (< 0,2 mm), средна (< 0,5 mm), груба (< 2,0 mm)

Restauriermörtel мек: Якост на напор след 28 дни: < 8 N/mm², E-модул: ок. 9 * 10³ N/mm²

Restauriermörtel нормален: Якост на напор след 28 дни: < 13 N/mm², E-модул: ca. 15 * 10³ N/mm²

Техническа информация

Technisches Merkblatt

Sicherheitsdatenblatt

Technical sheet

Техническое описание