Продуктов каталог

Universalputz altweiß


Водоотблъскваща минерална мазилка за ремонт.

Област на приложение

За ново измазване, за обновяване и саниране, за вътре и вън, като мазилка за цокълните зони и външните стени на сутеренните помещения, вътрешните стени на сутеренните помещения, повърхности в контакт със земната повърхност

Най-вече в система с Kiesol за саниране на стари сгради

 Характеристика

Водоотблъскваща

Пропусклива на водни пари

Хидрофобни пори

Висока адхезия

Дебелина на слоя от 10 до 25 mm за една ръка

Възможност за полагане с машина

Зърнометрия: до ок. 2,0 mm

w24 > 0,2 до < 1,0 kg/(m²*h0,5)

Съпротивление на дифузията на водни пари: μ ≤ 12

Група строителни разтвори P II

Клас строителни материали A1

Техническа информация

Technisches Merkblatt

Sicherheitsdatenblatt

Technical sheet

Сертификати от изпитвания

EG-Konformitätserklärung