Продуктов каталог

Grobzugmörtel


Бързо втвърдяващ строителен разтвор.

Област на приложение

За създаване елементи, профили и корнизи

За ремонт и реставрация на фасади 

Характеристика

Зърнометрия: < 1,5 mm

μ-стойност: < 18

Група строителни разтвори: P II

Техническа информация

Technisches Merkblatt

Sicherheitsdatenblatt