Продуктов каталог

Restauriermörtel ZF


Remmers Restauriermörtel ZF е готов за употреба сух строителен разтвор, който се състои от минерални суровини и добавки: естествен хидро калк (NHL) и калкхидрат, в съответствие с EN 459-1.

Област на приложение

Remmers Restauriermörtel ZF „без съдържание на цимент“ е подходящ за репрофилиране на изветрени минерални основи. 

Характеристика

Remmers Restauriermörtel ZF „без съдържание на цимент“ е готова за употреба суха строителна смес от минерални суровини (свързващи вещества и добавки). Физичните характеристики съответстват на изискванията за възможно най-ниско напрежение. Подходящ е за основи със слаба здравина. Нормалната зърнометрия на добавките ≤ 0,5 mm съответства на варовик с фина зърнометрия. Възможност за фина (≤ 0,2 mm) и груба (≤ 2,0 mm) зърнометрия. За напасване на цвета и зърнометрията се създава пробна мостра. Възможност за създаване на цвят в зависомост от спецификата на обекта. При променлив цвят, отново се създава пробна мостра за определяне на желания нюанс.

Техническа информация

Technisches Merkblatt

Sicherheitsdatenblatt

Technical sheet

Техническое описание