Продуктов каталог

Bindemittel AC


Полимерна дисперсия за Restauriermörtel AC

Област на приложение

Свързващо вещество за Restauriermörtel AC, Fugenmörtel AC

Характеристика

Висококачествен чист акрилат

Минимална температура за образуване на филм ок. + 10 °C

Съдържание на сухо вещество: ок. 30 %

Втвърдява без образуване на цъфтежи 

Техническа  информация

Technisches Merkblatt

Sicherheitsdatenblatt

Technical sheet