Продуктов каталог

Sanierputz Spezial


Сулфатоустойчива санираща мазилка, съответства на WTA, с топлоизолационни качества.

Област на приложение

За бърз ремонт, обновяване и саниране на влажни, увредени от солите фасади и вътрешни стени.

В система с Kiesol за саниране от вътрешна страна.

В комбимация с Remmers Grundputz при висока концентрация на солите.

Характеристика

Висока способност за складиране на солите поради големия обем на капилярно активни пори.

Коеф. на топлоизолация: ок. 0,25 W/(m*K)

Дълготрайна устойчивост в системата със саниращи мазилки

Свързващо вещество с висока сулфатоустойчивост

Подсилено с фазер, свързва без пукнатини

Активен обем от пори: > 50 %

Съхне бързо

Възможност за полагане с машина

Съвместимост с гипс

Лека обработка и оформяне на повърхността

Дебелина на слоя до 30 mm

Капилярна поглъщаемост

Дълбочина на проникване на водата: h < 5 mm

Съпротивление на дифузията на водни пари (μ): < 12

Якост на напор-съответства на CS II

Клас строителни материали A1

Техническа информация

Technisches Merkblatt

Sicherheitsdatenblatt

Техническое описание

Сертификати от изпитвания

Überwachungszertifikat

WTA-Logo

EG-Konformitätserklärung