Продуктов каталог

Fugenmörtel TK


Фугиращ строителен разтвор от трас и варовик.

Област на приложение

За зидария от тухли или естествени камъни

За фуги от 8-30 mm

За първоначално фугиране или ремонт 

Характеристика

Висока сулфатоустойчивост

Слаба склонност към "цъфтежи"

Много добра адхезия към ръбовете

Възможност за различна зърнометрия фина: (1,0) < 1,0 mm, средна: (2,0) < 2,0 mm

μ-стойност: ок. 15

Якост на напор след 28 дни: ок. 10 N/mm²

Техническа информация

Technisches Merkblatt

Sicherheitsdatenblatt

Сертификати от изпитвания

Prüfzeugnis

Zertifikat