Продуктов каталог

Funcosil FC pro


Крем за импрегниране на база Silan за постигане на хидрофобизация.

Област на приложение

За хидрофобизираща импрегнация на порьозни минерални строителни елементи.

Характеристика

Funcosil FC pro е специален продукт за хидрофобизация на минерални основи. След съответните предварителни изследвания Funcosil FC pro може да редуцира капилярната водопоглъщаемост в зависимост от спецификата на обекта

Много добра дифузия на водни пари. Изключително добра проникваща способност

Оптимална устойчивост на алкали

Много добра устойчивост на циклите на замръзване и конденз

Кремообразна консистенция, без загуба на материал

Възможност за обработване на таван 

Устойчивост на дъжд в ранен етап

Техническа информация

Technisches Merkblatt

Sicherheitsdatenblatt