Продуктов каталог

Fugenschlämme


Шламов строителен разтвор за фугиране на тухлена зидария

Област на приложение

За ремонт на фугите на тухлени и клинкерни фасади по системата на Remmers с фасадни шламове. Постигане на хидрофобизация на фасадата.

Характеристика

Зърнометрия: до ок. 1 mm

Капилярна водопоглъщаемост: < 0,1 kg/(m²*h0,5)

μ-стойност: <= 200

Якост на напор след 28 дни: ок. 20 N/mm²

Техническа информация

Technisches Merkblatt

Sicherheitsdatenblatt

Technical sheet

Техническое описание

Сертификати от изпитвания

Gutachten