Продуктов каталог

Stuckmörtel GF


Бързо втвърдяващ строителен разтвор за създаване на елементи чрез отливане.

Област на приложение

За отливане на елементи 

Характеристика

Зърнометрия: < 1,5 mm

μ-стойност: < 18

Група строителни разтвори: P II

Техническа информация

Technisches Merkblatt

Sicherheitsdatenblatt