Продуктов каталог

Silicon AFM / Härter AFM


2-компонентна, кондензирана силиконова маса за отливане на копия.

Област на приложение

За детайлно и точно отливане на ценни оригинали

За създаване на масивни или тънкослойни форми

 Характеристика

Максимално съответствие на възпроизвежданата форма и отчетливост на контура

Нечувствителен към повреди от вулканизация на моделиращия материал

Много добра еластичност и здравина

Много добра течливост

Цвят: бял

Твърдост според Шор A: ок. 28

Якост на опън: ок. 4 N/mm²

Разтегливост преди скъсване: ок. 350 %

Линейно намаляване след 7 дни: ок. 0,5 %

Härter AFM тониране в съответствие с контролът по смесването

Техническа информация

Technisches Merkblatt

Sicherheitsdatenblatt

Sicherheitsdatenblatt Komponente A

Sicherheitsdatenblatt Komponente B

Technical sheet