Продуктов каталог

Vorspritzmörtel


Сулфатоустойчив адхезионен мост за шприцване преди нанасяне на мазилка. Съответства на WTA.

 

Област на приложение

За подготовка на основата преди нанасяне на минерални мазилки

За изравняване на попиваемостта на основата, напр. порьозна тухла, естествени камъни или смесена зидария 

Адхезионен мост за плътни и слабо попиващи основи за мазилката, напр. вътрешна хидроизолация, бетон, плътни и гладки тухли 

Характеристика

Отлична адхезия към основата

Свързващо вещество с висока сулфатоустойчивост

Зърнометрия: до ок. 3,5 mm

Дълбочина на проникване на водата: h > 5 mm

Съпротивление на дифузията на водни пари: ca. 15

Якост на напор-съответства на CS IV

Техническа информация

Техническа карта

Technisches Merkblatt

Sicherheitsdatenblatt

Technical sheet

Техническое описание

Сертификати от изпитвания

EG-Konformitätserklärung

Überwachungszertifikat

WTA-Logo