Продуктов каталог

Ansetzmörtel SLP


Лепило за плоскостите за санирене от плесени.

Област на приложение

За лепене и армиране в система, като напр. калциево-силикатни плоскости

За лепене на изолационни и леки строителни плоскости

Като лепилилна маса за външни, влажни и вътрешни помещения при ново и старо строителство

Характеристика

Спира парите

Висока сигурност от приплъзване и отлична адхезия

Лесна и бърза обработка

Дебелина на лепилния слой: до 5 mm

Дълго отворено време: ок. 60 min

Образуване на повърхностен слой: след ок. 20 min

Без съдържание на минерали

Водонепропусклив

Устойчивост на атмосферни условия, топлина и студ

Стойност на ламбдата: 0,93 W/(m*K)

Капилярна водопоглъщаемост: 0,51 kg/(m²*h0,5)

wsat: 15,4 m³/m³

Съпротивление на дифузията на водни пари: μ-35

Техническа информация

Technisches Merkblatt

Sicherheitsdatenblatt