Продуктов каталог

Adolit Holzbau B


Готов за употреба препарат на база съединения на бора. Клас на опасност: 1,2- Устойчивост на увреждания Iv, P;

Област на приложение

Превантивна защита на носещи дървени строителни елементи във вътрешни помещения и на открито

За подпокривни дървени елементи, в съответствие с DIN 68 800-3

Харакатеристика

Разрешение Nr. Z-58.1-1276

Изключително добра проникваща способност

Защита на дървото от гниене (напр. домашна, пореста домашна гъба и др. , инсекти (напр. голям домашен сечко, дървесен червей, паркетен бръмбар)

Не уврежда пластмасата, стъклото, медта и желязото, както и всички  легирани метали

Изпитано за съвместимост с лепила

Плътност: ок. 1,1 g/cm³ при 20°C

pH стойност: ок. 7,2 при 20°C

Техническа информация

Technisches Merkblatt

Sicherheitsdatenblatt

Техническое описание

Сертификати от изпитвания

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung