Продуктов каталог

Restauriermörtel AC


Сух компонент за акрилатно свързващият се строителен разтвор за запълване на камъни.

Област на приложение

За поправка на ръбовете на фугите

За липсващи участъци

Попълване на каменни структури 

Характеристика

Без съдържание на варовик и цимент

Без образуване на цъфтежи

Без необходимост от последваща обработка

Високо сцепление към ръбовете

Рецептура A3 "Postaer Sandstein": Големина на зърната: 0,25 mm, Якост на напор: ок. 6,1 N/mm², E-модул: ок. 5,6 kN/mm², капилярна водопоглъщаемост: (wt) 3,6 kg/(m²*h0,5)

Рецептура A4 "Cottaer Sandstein":  Големина на зърната: 0,25 mm, Якост на напор: ок. 7,8 N/mm²,  E-модул: ок. 5,7 kN/mm², капилярна водопоглъщаемост: (wt) 5,4 kg/(m²*h0,5)

Рецептура A5 "Kraftsdorfer Sandstein": Големина на зърната: 1,0 mm, Якост на напор: ок. 5,8 N/mm², E-модул: ок. 6,6 kN/mm², капилярна водопоглъщаемост: (wt) 2,2 kg/(m²*h0,5)

Рецептура A6 "Seeberger Horizont Wappen": Големина на зърната: 0,63 mm, Якост на напор: ок. 6,4 N/mm²,  E-модул: ок. 6,6 kN/mm², капилярна водопоглъщаемост: (wt) 0,1 kg/(m²*h0,5)

Техническа информация

Technisches Merkblatt