Продуктов каталог

Entsalzungskompresse


Сух строителен разтвор, подобен на мазилка за редуциране на съдържанието на соли.

Област на приложение

За редуциране на съдържанието на соли, разположени близо до повърхността чрез временна употреба (2-3 седмици) на компреси, в съответствие с техническата карта "Обезсоляване на зидария" на WTA.

За намаляване на изцветяванията.

За намаляване на предизвиканите от вредни соли изветрящи процеси.

Характеристика

Без съдържание на цимент и варовик.

Лесен за отстраняване.

Оптимална адсорбция поради капилярно активни леки добавки.

Art. Nr.

  • 1070 Entsalzungskompresse

Техническа информация

Technisches Merkblatt

Sicherheitsdatenblatt

Technical sheet