Продуктов каталог

Kompressenputz


Мазилка за обезсоляване/ мазилка за поемане и складиране на солите

Област на приложение

За обезсоляване и отнемане на влагата от естествени камъни, тухла, мазилка и др. минерални основи. Съвместимо с гипс.

За ремонт на увредени от влагата и солите стени.

Специално като мазилка за обезсоляване и като буферен слой (напр. при мазилки по рецептури за исторически паметници) при стари и исторически ценни сгради и паметници на културата, за вътре и вън.

Характеристика

Максимална способност за складиране на солите поради оптималния обем на капилярно активни пори

Редуцира в голяма степен солите и влагата

Реверсивност

Ниска повърхностна маса

Добра обработка

E-Модул: ок. 2000 N/mm²

Обща порьозност: ~ 60 Vol.-%

Капилярна водопоглъщаемост, w24: ca. 7,0 kg/m²

Дълбочина на проникване на водата: h > 10 mm

Съпротивление на дифузията на водни пари: μ < 12

Якост на напор: ок. 2,5 N/mm² (CS II)

Клас строителни материали A 1

Техническа информация

Technisches Merkblatt

Sicherheitsdatenblatt

Техническое описание