Продуктов каталог

KSE-Füllstoff B


Пълнител за системата на Remmers с KSE модул.

Област на приложение

За получаванена шламове и запълващи маси на базата на естер на силициевата киселина 

Характеристика

Кварцово брашно

Насипна плътност: ок.  0,8 kg/l

Техническа карта

Technisches Merkblatt

Sicherheitsdatenblatt

Technical sheet

Сертификати от изпитвания

Technischer Leitfaden