Продуктов каталог

Historic Schlämmlasur


Фина силиконово-смолна боя.

Област на приложение

За създаване на грапаво покритие при запазване на естествения външен вид на минералната основа

За изграждане на хидрофобизираща способност върху минерални основи, при които обработването с дълбоко проникваща хидрофобизираща импрегнация е свързано с негативни явления (напр. покачване на набъбването)  или при които нанасянето на хидрофобизираща импрегнация е невъзможно

Като запълващ междинен слой при изравняването на различни грапавини и микро пукнатини

От значение при защита на паметниците на културата, преди всичко за естествени камъни 

Характеристика

Полулазиращ

Положително влияние при разходите за отопление на сградите съответства на DIN 4108

pH-неутрално

Степен на гланцовото покритие: мат

Минерален характер: грапава структура от фин пясък

Слабо напрежение

Висока водоотблъскваща способност

w: < 0,1 kg/(m²*h0,5)

Пропускливост на водни пари

sd-Wert: < 0,25 m

 Техническа информация

Technisches Merkblatt

Sicherheitsdatenblatt

Technical sheet