Продуктов каталог

Historic Kalkschlämme


Висококачествен шлам на базата на "бял диспергиран варов хидрат".

Област на приложение

За вътрешни помещения върху варови, вароциментови и други минерални мазилки, както и естествен камък, бетон и други попиващи, минерални основи

Най-вече при поддръжка на паметниците на културата и в еко строителството 

Характеристика

Не предизвиква алергии

Безопасен за околната среда

Без съдържание на разтворители и пластификатори

Без консервиращи вещества

Естествен антисептик

Без органични добавки от свързващи вещества и титаниев диоксид

Дифузионно отворен

Капилярно активен

Степен на гланца: мат

Със слабо напрежение

Възможност за изтегляне от "нула"

Висока адхезия върху минерални основи

Много висока водопоглъщаемост, пропускливост на водни пари

sd-стойност: < 0,01 m

Техническа информация

Technisches Merkblatt

Sicherheitsdatenblatt

Technical sheet