Продуктов каталог

Fugenmörtel AC


Сух компонент за акрилатно свързващите фугиращи разтвори.

Област на приложение

За ремонт на малки или интензивно натоварени фуги

При висок коефициент на разширяване

Предимно за зидария от естествен камък

За обработка на стари фуги 

Характеристика

Без съдържание на варовик и цимент

Без образуване на цъфтежи

Без необходимост от последваща обработка

Висока адхезия към ръбовете

Техническа информация

Technisches Merkblatt

Sicherheitsdatenblatt

Technical sheet