Продуктов каталог

Grundiermörtel


Минерален строителен разтвор за запълване на липсващи участъци.

Област на приложение

За изграждане под строителните разтвори за реставрация 

Характеристика

Висококачествени свързващи вещества

Ниско съдържание на свободни алкали

Добра адхезия към ръбовете

Зърнометрия: до 2 mm

Якост на напор след 28 дни: ок. 28 N/mm²

E-модул: ок. 18 * 10³ N/mm²

Техническа информация

Technisches Merkblatt

Sicherheitsdatenblatt

Technical sheet

Техническое описание