Продуктов каталог

Schimmel-Sanierspachtel фина


Минерална шпакловка и фина мазилка.

Област на приложение

За изглаждане на Schimmel-Sanierputz и  плоскостите за саниране SLP N

За създаване на фина, затворена повърхност, върху която може да се боядисва и да се полагат тапети. За вътрешни помещения.

Характеристика

Капилярно активна и дифузионно отворена

Не се влияе от влагата

Висока степен на гладкост и адхезия

Изтегляне от "нула"

Устойчивост на позеленяване

Зърнометрия: до ок. 0,1 mm

Дебелина на слоя до 2 mm за една ръка

Възможност за полагане без грундиране

Якост на напор:  < 2,5 N/m²

w24-Wert: > 1 kg/(m²*h0,5)

μ-Wert: < 25

Клас строителни материали A1: негорим

Техническа информация

Technisches Merkblatt

Sicherheitsdatenblatt