Продуктов каталог

Fachwerkmörtel


Порест строителен разтвор - долна мазилка за мазилковите системи на Remmers при "фахверк".

Област на приложение

Специално за саниране и ремонт на " фахверк" и защита на паметниците на културата

Като строителен разтвор за запълване на шлицовите стени и инсталационни шахти

Като строителен разтвор за запълване на кухини

При по-големи кухини и инсталационни шахти се нанася в комбинация с армировка за мазилки 

Характеристика

Ниския E-модул минимизира свиването и образуването на пукнатини при граничните зони с дървената конструкция на "фахверка"

Бързо транспортиране на влагата поради високата капилярна водопоглъщаемост и ниската насипна плътност

Бързо съхнене поради ниския коефициент на дифузионно съпротивление-гаранция за съхранението на дървената конструкция на "фахверка".

Шумоизолационни качества

За нанасяне на един слой с дебелина от 30 до 80 mm

w24-стойност: >1 bis < 3 kg/m²

μ-стойност: < 12

Топлопроводимост: ок. 0,2 W/(m*K)

динамичен E-модул: ок. 6.000 N/mm²

Якост на напор: ок. 5 N/mm², PII

Техническа информация

Technisches Merkblatt

Sicherheitsdatenblatt