Продуктов каталог

Funcosil SN


Безцветна хидрофобизираща импрегнация, специално за чувствителни към разтворители строителни материали.

Област на приложение

За хидрофобизираща импрегнация на порьозни, минерални строителни материали

Специално при наличие на изолация или пълна топлоизолация, които съдържат полистирол (като напр. стиропор)

При всички строителни елементи или материали, които са чувствителни към разтворители най-вече битум, битумни фуги и битумни мембрани

Характеристика

Водоотблъскваща способност

Отворена за дифузията на водни пари

Много добро проникване

Спестява се енергия поради намаляване на топлопроводимостта

Подобрява устойчивостта на циклите на замръзване и конденз

Редуцира склонността към замърсяване

Редуцира склонността към позеленяване

Не уврежда чувствителните към разтворители строителни материали като полистерол или битум

Устойчивост на UV-лъчите, светлината и климатичните условия

Резистентност на въздействието на алкали

Точка на възпламеняване: < 21 °C

Дълготрайност: > 20 години доказана ефективност 

Техническа информация

Technisches Merkblatt

Sicherheitsdatenblatt

Technical sheet

Сертификати от изпитвания

Gutachten