Продуктов каталог

Lehmkleber


Лепило за саниращите плоскости. Специален продукт за слепване на капилярно активните калциево силикатни плоскости за вътрешна изолация SLP N.

Област на приложение

За слепване на дифузионно отворените и капилярно активни плоскости за вътрешни стени.

Подходящ при критични области, напр. при сгради стил "фахверк" 

Характеристика

Не съдържа хидратни свързващи вещества

Без синтетични добавки 

Адсорбира вредните вещества

Адсорбира миризма

Предотвратява алергиите

Без съдържание на разтворители

Висока пропускливост на водни пари

Техническа информация

Technisches Merkblatt

Sicherheitsdatenblatt

Technical sheet