Продуктов каталог

Historic Fugenmörtel


Фугиращ разтвор по специална за обекта рецептура.

Област на приложение

За обновяване на фуги при исторически зидове

За последващо оформяне на структурата на оригиналното състояние 

Характеристика

Специални свързващи вещества

Техническа информация

Technisches Merkblatt

Sicherheitsdatenblatt