Продуктов каталог

Grundiermörtel weich


Строителен разтвор на минерална основа за изграждане на липсващи елементи разположени на по-голяма дълбочина.

Област на приложение

За изграждане преди полагане на строителните разтвори за реставрация 

Характеристика

Висококачествени свързващи вещества

Ниско съдържание на свободни алкали 

Добра адхезия към ръбовете 

Зърнометрия: до 2 mm

Складира солите

Якост на напор след 28 дни: ок. 8 N/mm²

E-Modul: ок. 9 * 10³ N/mm²

 Техническа информация

Technisches Merkblatt

Sicherheitsdatenblatt

Technical sheet