REMMERS! Хидроизолация при отрицателен воден напор.


Стандартните хидроизолации функционират при положителен воден напор и се полагат от външна страна на подземните части на сгради и съоръжения. В днешната статия бихме искали да представим хидроизолация функционираща на отрицателен воден напор, т.е. тя се полага от вътрешната страна. Сухите подземни части - сутерен и стени са основна  предпоставка за здравословен начин на живот, за трайно ползване и дългосрочно запазване стойността на сградите. Влагата в строителните материали и вредните соли в зидарията на стените, нанасят сериозни щети  не само на строителната субстанция, но и на здравето на хората. Това е среда за поява и развитие на мухъл и плесени, които при вдишване могат да доведат до сериозни здравословни проблеми. Има и високи енергийни загуби на засегнатите части от обвивката на сградата.

Системата на Remmers за хидроизолация отвътре може да превърне влажните и необитаеми сутеренни помещения в обитаеми с нормален климат.

За хидроизолация на строителни съоръжения отвътре, когато земната маса е върната обратно и откопаването е скъпо и трудно при ново и старо строителство, бихме искали да представим няколко продукта в обща система -  Kiesol 1K, Dichtspachtel, Sulfatexschlämme, Sanierputz.<- Back to: Новини и статии