REMMERS! СИСТЕМНИ РЕШЕНИЯ ПРИ СПЕЦИАЛНИ СТРОИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ.


Специалните строителни съоръжения - пречиствателни станции за отпадни води, различни типове резервоари, инсталации за биогаз и др., са подложени освен на въздействието на налягане от течности и на  специфични химически натоварвания. По тази причина тези съоръжения се нуждаят от материали подходящи за съответното натоварване. Продуктовата програма на Remmers включва необходимите за тази цел специални продукти.

В настоящата статия ще представим системни решения при специални строителни съоръжения.<- Back to: Новини и статии