РЕМОНТ (САНИРАНЕ) И ЗАЩИТА НА БЕТОН. ПРОДУКТИ И СИСТЕМИ СЪГЛАСНО ЕN-1504.


Познанията за бетона и за историческите свързващи материали датират от древността. Основната рецепта за бетон е проста. Всичко необходимо за него, ни се дава от природата: цимент от варовик и глина и фракция кварцов пясък, чакъл и вода. Бетонът непрекъснато се подобрява във времето и днес той е основен строителен материал. Въпреки високото си качество и устойчивост, не е вечен. По него се появяват увреждания от механични влияния, химични и биологични въздействия от околната среда, физични влияния, изискващи ремонт (саниране) и допълнителна защита. Външни и вътрешни условия влияят върху устойчивостта му. При комбинацията от бетон и стомана, т.е. така нареченият стоманобетон, се пораждат също и щети от корозия на армировките. Тези щети възникват вследствие карбонизация на бетона, транспортиране на соли чрез влага, проникваща в пори, пукнатини и микропукнатини, паразитен ток индуциран или протекъл по армировката от съседни електрически съоръжения, а също и поради процеси на замръзване и размразяване на проникнала вода. Всичко това с времето води до промяна на киселинността (РН) на бетоните и до корозия на армировките. Същевременно се променя и носимоспособността на опънната и натисковата зона на стоманобетона. Поради разнообразието от щети по конструкциите от стоманобетон в ЕС е въведена EN 1504 за продукти и системи за ремонт и защита на носещи конструкции.

Remmers e водещ производител при продуктовата гама за ремонт (саниране) и защита на бетон. В днешната статия ще представя продукти и системи отговарящи на EN 1504.

Betofix RM отговаря на EN 1504-3. Разтвор клас M1 (изпитание от DAfStb). Може да се нанася директно върху повърхностите с шпакла и да се изтегля от нула до произволни дебелини. Има ниско вътрешно напрежение и втвърдява без пукнатини. Подходящ е за работа на повърхности, разположени над  главата. Мразоустойчивост и устойчивост към солеви реагенти.

Betofix R4 е продукт за саниране на конструктивен бетон от последно поколение без аналог, от генерация All-In-One, или 4 в 1. Съдържа в себе си едновременно антикорозионна защита, адхезионен мост, дребна и едра фракция.  Усилен с влакна, 1-компонентен, сух РСС-разтвор за ремонт на бетонни елементи подложени на  статични и динамични натоварвания. Прилага се при ремонт и попълване на бетонни строителни елементи (опори, плочи във високото строителство, повърхности и греди предназначени за транспортен трафик, пътни мостови конструкции - PCC I и II PCC). Подходящ за ремонт на бетонни елементи на хидротехнически съоръжения, подпорни стени, фасади и балкони. За вътрешна и външна употреба, във влажни зони при старо и ново строителство. Нанасянето може да се прави ръчно или машинно. Продуктът е сертифициран от Немския комитет по стоманобетон в съответствие с изискванията RILI-SIB, клас на натоварване M2 и M3 и EN 1504-3, клас на натоварване R4. Размер на зърното: 0 – 2 мм.

Якост на натиск след 28 дни над 50 N/mm².

Може да се нанася на слоеве при дебелина до 80 мм на слой. Подходящ е за работа на повърхности, разположени над главата

 <- Back to: Новини и статии