REMMERS! ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЩАДЯЩО ПОЧИСТВАНЕ ПРИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА.


Да съхраниш безценното културно-историческо наследство е изкуство. Това наследство е свидетелството, с което обществото ни формира своята идентичност. След дългогодишни научни разработки, Remmers е развил изключително ноу-хау, при над 60 годишен опит в областта и работа върху едни от най-важните обекти в Европа и света, в съвместно сътрудничество с международно признати специалисти в бранша.

Проблем при паметниците са замърсяванията по повърхностите, които независимо дали са отложени по външно или по вътрешно ситуирани повърхности, следва щадящо да се отстраняват/почистват, без да се уврежда ценната основа. Схващането, че наслоеното замърсяване е защитно покритие на намиращия се отдолу строителен материал е погрешно, тъй като поради голямата си вътрешна повърхност замърсяването е добър абсорбатор не само на влага, но и на вредни вещества, които реагират и ускоряват разрушаването на субстанцията. Като ефективен модерен способ се прилага метод на щадящо почистване чрез „пилинг” с Arte Mundit. Продуктът е специално разработен в няколко различни типа, за нуждите на реставраторите. Повърхности на скулптури и изобилстващи на фацети орнаменти се почистват много добре с този метод, като чрез него могат да бъдат чистени от отделни детайли до цели катедрали. Arte Mundit е разработен на основата на естествен латекс, с който се отстраняват замърсявания по повърхности от естествен камък, тухла, теракот, бетон, мазилка, мрамор. Нанася се чрез изпръскване, а при малки участъци може с четка. Предимството е, че този метод на почистване не създава проблеми, когато сградата се експлоатира. След изпарение на водата, латексовата дисперсия се полимеризира до еластичен филм върху основата. Повърхностно активните вещества и замърсяванията се свързват във филма. След един или три дни филмът се отлепя, при което заедно с него се отстраняват и голяма част от замърсяванията.

Arte Mundit е високоефективен двукомпонентен продукт за щадящо почистване на основата на естествен латекс. За различните основи и степени на замърсяване има четири типа на продукта. Arte Mundit (I, II, III и V) се отличават по концентрацията на активния компонент. Изборът на правилния тип зависи от основата, както и от вида и степента на замърсяване. Затова за определяне на подходящия тип винаги се правят тестови проби.

Друг начин за щадящо почистване при исторически повърхности и фасади е механичното почистване, с мекоструйна машина ROTEC® на Remmers чрез завихряне на струята. Когато ротиращата смес от въздух, абразив и евентуално вода попадне върху повърхността на строителния материал се получава тангенциално действащ абразивен ефект. Абразивните частици се плъзгат по повърхността, те не се „изстрелват” и няма директен удар, както при стандартните струйни машини. Чрез удара под ъгъл не се отнема от основата и не се наранява, а се премахват само напластяванията от замърсяване.

Абразивът ROTEC® Glaspudermehl e мек синтетичен абразив, безвреден за здравето, разтварящ се при вдишване, не предизвиква силикоза. Има възможност за почистване чрез сух или чрез мокър метод при различни по финност фракции на абразива. Може да се ползва за почистване на фасади от естествен камък, мазилка, тухла, бетон, дърво, метал.<- Back to: Новини и статии