Хидроизолация на басейни


Басейните са водни съоръжения, които са елемент от екстериора или от интериора. При тях е добре архитектурата и дизайна да бъдат в хармония с мястото, където са разположени. За да може един басейн да функционира добре  дълго време е необходимо, той да бъде правилно проектиран и качествено изпълнен. При тези  съоръжения особено важна е ролята на хидроизолацията. Басейните могат да се класифицират като три основни вида: 

  • Басейни, изградени (вкопани) в терена.

  • Басейни с носеща конструкция.

  • Басейни на покриви на сгради.

Всеки отделен вид предполага различен начин на хидроизолиране. Басейни изградени в терена изискват двойна хидроизолация, с цел възпрепятстване както навлизането на подпочвени води в бетонната конструкция, така и на просмукването на вода от басейна към почвата. При басейни със стоманенобетонна конструкция е достатъчно хидроизолирането да се направи само от вътрешната страна. В случай на пробив в хидроизолацията, проблема лесно се локализира и се отстранява. Когато басейнът е ситуиран на покрив на сграда, хидроизолацията се полага отново само от вътрешната страна, но е необходимо да се обърне специално внимание на дъното.

Често се задава въпросът: Защо е необходима хидроизолация? Конструкцията на басейните най-често се изработва от водонепропусклив бетон. Изпълнението на водонепропускливите бетони на практика е трудно. Изисква се непрекъснат цикъл на бетониране. От друга страна в бетона при съхнене се образуват микропукнатини. Цялостната хидроизолация, елиминира риска от просмукване на вода със съдържание на хлор и химикали в повърхността на бетона. При големите басейни и най-вече при тези за спорт и обществено ползване е много важна също и добрата хидроизолация на прилежащите душове, бани и съблекални. Качеството при хидроизолациите гарантира дълъг период на експлоатация и безпроблемно ползване. Критични зони за хидроизолиране при чашите на басейните са повърхностите около отводнителни отвори и осветителни тела. Съвременните хидроизолационни системи за басейни са с мазана хидроизолация, която може да се използва както за външнатата, така и за вътрешната част на съоръжението.

За хидроизолация на басейни отвътре се препоръчва система от няколко продукта на Remmers.

Примерно изпълнение при басейни изградени (вкопани) в терена:
1. Преди да се положи хидроизолация по стените и дъното на басейна, бетонните повърхности трябва да се грундират с разтвор на концентрат Kiesol, разреден 1:1 с вода.

2. Нанася се един слой от Sulfatexschlämme/WP Sulfatex, шлам устойчив на отрицателен воден напор.

3. Върху WP Sulfatex се нанася първи слой еластична двукомпонентна хидроизолация Elastoschlämme 2K / WP Flex 2K.

4. В първия слой Elastoschlämme 2K / WP Flex 2K се полага хидроизолационна лента във всички вертикални и хоризонтални ъгли на басейна.

5. Нанася се втори еластичен хидроизолиционен слой от Elastoschlämme 2K / WP Flex 2K, в посока перпендикулярно на първия след няколко часа.

Хидроизолацията на басейни цялостно може да се изпълни и само с един мултифункционален продукт Мulti Baudicht 2K/ MB 2K, вкл. обработки при проходи на тръби и др.<- Back to: Новини и статии