Съвременно селско стопанство и системи за защита на съоръжения в отрасъла.


Съвременното селско стопанство е високотехнологичен тясно специализиран отрасъл, с разпределение на труда и икономическа ориентация. През последните години в този сектор се прилагат мерки за опазване на околната среда и природата. Отчитайки високите изисквания в направления като продоволствената безопасност, защитата на климата и околната среда и въпросът за енергоспестяването, селското стопанство е ключов сектор от икономиката в 21-ви век. Независимо дали става въпрос за ферми за отглеждане на едър рогат добитък, свинеферми или птицеферми, за производство на мляко или за получаване на биоенергия, Remmers има оптимално и безопасно за животните и човека решение за защита на съответните съоръжения.

Бетонните подове в селскостопанските постройки са подложени на изключително агресивни въздействия. За защита се ползва система полиуретанови  покрития Remmers-Crete. В обитаемите помещения с животни следва да се използват единствено специални физиологично безопасни продукти с особен допуск.

Продуктът Crete TF Agrar-Siegel на Remmers, е подово покритие на базата на полиуретан, който не отделя вредни вещества по време на експлоатация на повърхностите и е в пълно съответствие с изискванията на строителния надзор на Германия. Продуктът се нанася и като грунд и като повърхностна запечатка. За противоплъзгане, междинно се ползва селектирана фракция кварц.<- Back to: Новини и статии