Новини и статии

Хидроизолация на басейни 14. 09 2018
 

Басейните са водни съоръжения, които са елемент от екстериора или от интериора. При тях е добре архитектурата и дизайна да бъдат в хармония с мястото, където са разположени. За да може един басейн да функционира добре  дълго...


[more]

Съвременно селско стопанство и системи за защита на съоръжения в отрасъла. 17. 07 2018
 

Съвременното селско стопанство е високотехнологичен тясно специализиран отрасъл, с разпределение на труда и икономическа ориентация. През последните години в този сектор се прилагат мерки за опазване на околната среда и...


[more]

С уверена стъпка по безопасна повърхност – цветно еластично полиуретаново подово покритие PUR Uni Color New. 11. 07 2018
 

Подовите покрития са най-разнообразни. Всички те напоследък обаче са обединени от факта, че се отделя повече внимание на максималното намаляване на емисиите на вредни вещества от повърхностите на покритията (VОС – летливи...


[more]

REMMERS! МУЗИКА И ДЪРВО. 11. 07 2018
 

Разхождайки се край Париж по бреговете на Сена, може да се види една необичайна сграда с параметрична архитектура, която е разположена на остров Сегуин (Éle de Seguin). Това е концертната зала La Seine Musicale, чиято конструкция...


[more]

REMMERS! СИСТЕМНИ РЕШЕНИЯ ПРИ СПЕЦИАЛНИ СТРОИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ. 10. 07 2018
 

Специалните строителни съоръжения - пречиствателни станции за отпадни води, различни типове резервоари, инсталации за биогаз и др., са подложени освен на въздействието на налягане от течности и на  специфични химически...


[more]

REMMERS! ЗАЩИТА НА ДЪРВО. 09. 07 2018
 

Дървото е най-старият строителен материал, притежаващ уникална текстура. То има способност да придаде топлина, уют и неповторим характер на всяка сграда. Дървото диша и създава приятен и здравословен микроклимат в помещенията. Но...


[more]

REMMERS! СИСТЕМИ EПОКСИДНИ И ПОЛИУРЕТАНОВИ ПОДОВИ ПОКРИТИЯ. 09. 07 2018
 

При строителни съоръжения с подови площи по които има интензивно движение, като напр. хотели, дискотеки, магазини, летища, болници, спортни съоръжения, автомобилни паркинги и др. се полагат декоративни системи от епоксидни или...


[more]

REMMERS! ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЩАДЯЩО ПОЧИСТВАНЕ ПРИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА. 09. 07 2018
 

Да съхраниш безценното културно-историческо наследство е изкуство. Това наследство е свидетелството, с което обществото ни формира своята идентичност. След дългогодишни научни разработки, Remmers е развил изключително ноу-хау,...


[more]